0
 • No products in the cart.

 • 0
 • No products in the cart.

 • Όροι Χρήσης Διαγωνισμών

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα Imamykonos.com που εδρεύει στην διεύθυνση ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 103  , στο Μαρούσι με τκ 15125 (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με αφορμή τον εορτασμό του Αγ. Βαλεντίνου, με ονομασία «Moments of Romance – Κέρδισε το Adel Red Dress», (εφεξής ο «Διαγωνισμός).

  Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης IMA Mykonos και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην σελίδα του IMA Mykonos στο Instagram και συγκεκριμένα εδώ: https://www.instagram.com/imamykonos/ 

  Οι επισκέπτες της σελίδας στο Instagram, καλούνται να κάνουν Follow στην σελίδα του IMA Mykonos και να κάνουν Tag έναν φίλο.

  Κάθε συμμετέχων από τη στιγμή που θα ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία, θα λάβει μέρος στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2024.

  Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 έως και την 7η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23.59 μ.μ.

  Συμμετοχές που θα δηλώνονται μετά την Λήξη του Διαγωνισμού, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία ή και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο μέσο που δημοσιεύονται οι παρόντες Όροι Διαγωνισμού.

  Θα αναδειχθεί συνολικά (1) νικήτρια που θα κερδίσει το Adel Red Dress.

  Ο ανωτέρω νικητής θα αναδειχθεί μέσω ειδικής κλήρωσης που θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουαρίου και ώρα 9:00 το πρωί, στα γραφεία της εταιρείας του διοργανωτή.

  Στην κλήρωση θα λαμβάνουν μέρος οι Συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, και όσοι έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους κατά έγκυρο τρόπο σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

  Το Δώρο είναι επιλογή του Διοργανωτή, είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα είδη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινά αδύνατη η λήψη και καταχώρηση των στοιχείων των Συμμετεχόντων από το ηλεκτρονικό του σύστημα.

  Ο νικητής θα ενημερωθεί από το διοργανωτή με προσωπικό μήνυμα στο Instagram αλλά και ως απάντηση στο σχετικό σχόλιο.  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής/τρια δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο, τότε το δώρο μεταβιβάζεται από την διοργανώτρια εταιρία του διαγωνισμού, στον/στην επόμενο/η επιλαχόντα/ουσα.

  Η αποστολή του δώρου θα γίνει μέσω μεταφορικής εταιρείας της οποίας τα έξοδα θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον διοργανωτή (IMA Mykonos).
  Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον το δώρο επιστραφεί στην εταιρεία, η επαναποστολή θα γίνει κατόπιν ενημέρωσης μας από τον νικητή και θα επιβαρύνει εξολοκλήρου τον παραλήπτη, με έξοδα που ορίζει η μεταφορική εταιρεία.

  Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο imamykonos.com

  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

  Share via:

  © 2019, IMA. Built by BUYTE.

  Subscribe to Get 10% on your first order!

  Coupon doesn’t apply to items on sale !